សូមស្វាគមន៍មកកាន់ AURIN

ស៊េរីថាមពលខ្ពស់។

  • The Peltier coolers in Aurin High-Power Thermoelectric Module series

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Peltier នៅក្នុងស៊េរី Aurin High-Power Thermoelectric Module

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Peltier នៅក្នុងស៊េរី Aurin High-Power Thermoelectric Module ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបូមកំដៅ។TECs ដំណាក់កាលតែមួយទាំងនេះអាចបង្កើនសមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រជាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់តាមស្តង់ដារ។ដង់ស៊ីតេនៃការត្រជាក់ខ្ពស់នៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Peltier ទាំងនេះអាចឱ្យឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងទំហំតូចជាង និងមានប្រសិទ្ធភាពជាង។